Mateřská škola

Josefa Ressla 1697, Teplice

Ochrana oznamovatelů

1.srpna 2023  |   Mgr. Eva Krupková  |   1236x  |  

WHISTLEBLOWING - OCHRANA OZNAMOVATELŮ

Shrnutí zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Povinnosti organizace (tzv. povinné osoby):
1)    Mít vytvořený vnitřní oznamovací systém (VOS)
a.    zajistit možnost oznamovatele podat oznámení přes VOS písemně / ústně / osobně
2)    Uveřejnit (na www stránkách) informace
a.    jak může oznamovatel učinit oznámení přes VOS
b.    kdo byl povinnou osobou jmenován do funkce tzv. příslušné osoby
c.    zda organizace přijímá oznámení od externích subjektů
3)    Určit příslušnou osobu – tj. osoba odpovědná v organizaci za prošetření oznámení
4)    Poučit příslušnou osobu + sepsat o tom písemný záznam
5)    Důvěrnost oznámení (oznámení se dostane do rukou jen příslušné osobě – nikomu jinému)
6)    Vyrozumět oznamovatele o přijetí oznámení
7)    Umožnit příslušné osobě přezkum oznámení (posouzení důvodnosti)
8)    Přijetí vhodných opatření na základě oznámení
VOS:
    Jde o komunikační kanál, jakým oznamovatel zašle organizace své oznámení
    Zákonem není výslovně předepsána forma kanálu = může být e-mail, telefonní linka, elektronický formulář, ale i (komerční) aplikace
Příslušná osoba:
    fyzická osoba, bezúhonná, zletilá a plně svéprávná
    může to být jak externí osoba, ale i zaměstnanec organizace
    nesmí být postihována pro výkon funkce příslušné osoby (tj. pokud prošetří oznámení a zjistí, že je pravdivé a navrhne přijetí nápravných opatření, nesmí za to být zaměstnavatelem postihována)
    úkoly příslušné osoby:
o    přijímá a posuzuje důvodnost oznámení
o    navrhuje opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení
o    plní pokyny povinného subjektu, ledaže ohrožují nebo maří výkon funkce příslušné osoby
o    nestranný postup, mlčenlivost – i po skončení funkce / zaměstnání

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Pokračováním s tím souhlasíte.